Thời gian tham gia khảo sát đã kết thúc.

Chân thành cảm ơn anh/chị đã tham gia hội thảo với chúng tôi

Trân trọng.